SẢN PHẨM LOẠI: BĂNG DẢI B-STAGE

Ứng dụng

Sản phẩm B-stage của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho thiết bị điện xoay và ngành công nghiệp biến áp.
Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các loại dải bao gồm các băng dải, băng viền, dải phim, thừng và băng giáp bít.

Các tính năng

Độ bền kéo, độ bền, giá trị cách nhiệt cao, dễ ứng dụng, và thời gian lưu trữ tối ưu.

Trong giai đoạn hoàn toàn lưu hóa (giai đoạn C), hệ băng cứng và đàn hồi.

Độ bền kéo, mô đun cao, độ giãn dài dài thấp, khoảng độ bền va đập cao.

 

Hệ băng dải của chúng tôi đã thay thế thành công cho dây thép trong tất cả các loại lõi máy, bao gồm cả máy kéo, máy phát điện cỡ lớn, máy phát điện động cơ, máy xúc điện, nhà máy thép và động cơ diesel đầu máy kéo cũng như máy phát điện.

Có một sức kháng hồ quang rất cao và tránh không gây phóng điện bề mặt.