SẢN PHẨM LOẠI: PHIM / TẤM CÁCH ĐIỆN

 

Ứng dụng

Chúng tôi cung cấp giấy, bảng và các tấm dán cho nhiều ứng dụng ở nhiệt độ cao.
Được sử dụng trong các máy biến áp loại khô (nối đất, pha và cách điện chéo), động cơ điện và máy phát điện (khe cắm, pha và đệm cách điện), biến áp dầu, bộ tách pin, biến áp cuộn đúc, thiết bị chuyển và các cuộn dây điện từ cho các ứng dụng cách điện.   

Các tính năng

Được liệt kê và được công nhận bởi U.L. như là chất cách điện chính Class "H" 180 º C.

Không phồng rộp, không xoăn, không tách lớp, không nứt ở nhiệt độ cao.

Giá trị cường độ điện môi tăng lên đến 15%.

Tiết kiệm chi phí đáng kể so với các sản phẩm aramid.

Dễ dàng rạch tấm, cắt bằng khuôn và tạo hình . Có sẵn ở dạng cuộn, tấm miếng đệm.