SẢN PHẨM LOẠI: THỬ NGHIỆM UL1446 EIS & CCT

 

Các tính năng

Chúng tôi là một công ty tư vấn toàn cầu với hơn hai mươi năm kinh nghiệm hỗ trợ các nhà sản xuất vật liệu làm cách nào để đạt được các chứng nhận để tiết kiệm thời gian và chi phí một cách hiệu quả.

Chúng tôi làm việc với khách hàng để xây dựng một chiến lược dài hạn để có thể sử dụng chứng nhận của họ nhằm gia tăng thị phần.

Chúng tôi chuyên về vật liệu cách điện được sử dụng trong động cơ, máy biến áp, điện tử, rơ le, ...
Sản phẩm bao gồm hệ thống cách nhiệt và các thành phần, vecni, men sứ, dây cuộn, băng, các hợp chất phủ nhúng và dây bọc.

Chúng tôi giúp khách hàng có được danh sách sản phẩm và thành phần linh kiện có chứng nhận UL và các cơ quan quản lý khác, chi phí hiệu quả với khoảng thời gian quay vòng nhanh nhất.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà sản xuất có được chứng nhận UL cho sản phẩm và vật liệu của họ bằng cách phối hợp tất cả các phương diện quá trình đệ đơn từ lần tiếp xúc đầu đến chứng nhận cuối cùng.