SẢN PHẨM LOẠI: VÉC NI CÁCH ĐIỆN

 

Ứng dụng

Lớp nhựa bọc các cuộn dây, động cơ, máy phát và máy biến áp.

Các tính năng

Hướng dẫn chứng nhận hệ thống cách điện UL, OBJY2 Files, class B (130 độ C) ~ class S (240 độ C).

Loại không dung môi, khó cháy, loại dung môi không bay hơi và thân thiện hơn với môi trường.

Kháng môi chất lạnh Freon, chịu được điện áp cao, dẫn nhiệt tốt, kết dính tốt với cuộn dây, giảm ồn và tích tụ nhiệt.

Lưu hóa bằng UV, lưu hóa ở nhiệt độ thường , lưu hóa nhiệt & nhựa chảy.